TT-K12

Sự hiện đại và tiện nghi được thể hiện qua ngôi nhà 5×20 này. Với sân để xe ô tô, giếng trời bên trong.