TT-K05

Sự hiện diện của ngôi nhà thể hiện sự hiện đại và phù hợp với môi trường khí hậu nơi nó thuộc về.

Với chiều ngang phù hợp 4-5m. Đã mở ra một sự thoải mái trong việc sử dụng không gian trong nhà dành cho 4-6 người ở.