TT – K01

Phong cách nhà hiện đại, sử dụng các gam màu đối lập và tinh tế, vật liệu hiện đại nhưng kinh tế. Thích hợp với hộ gia đình 1 thế hệ, từ 3 đến 5 thành viên. Vừa vặn với các phạm vi đất có chiều rộng 4 đến 5m.