TT-K15

Một ngôi nhà thật độc đáo với chất lạ của nó. Mặt tiền được thiết kế tuyệt vời cho nhà hướng Tây. Với gió và cây xanh.

Nôi nhà rất phù hợp với giá đình trẻ từ 4-6 người ở.