TT-K19

Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và cây xanh và gió. Không gian sinh hoạt rộng rãi cho 3-5 người ở.