TT-K04

Sự hiện đại của ngôi nhà được thể hiện qua hình khối và chất liệu được sử dụng bên ngoài của nó.

Và ngôi nhà tuyệt vời này được tích hợp tiện nghi cho gia đình 4-5 người ở.