TT-K17

Hướng tây là một vấn đề tuyệt vời để cho ngôi nhà này giải quyết. Với chất lấy gió và ánh sáng, cây xanh.

Nhà 3 tầng với không gian tràn đầy năng lượng.