TT-K07

Ngôi nhà hiện đại này phù hợp với 4-6 người ở. Tính năng thoáng mát và tiện nghi trong ngôi nhà sẽ kích thích sụ hứng thú của người ở.